မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း (၅၄)နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနား မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

(ပုလဲကျွန်း - ၁၆.၈.၂၀၁၇)

palekyunn-01

palekyunn-02

palekyunn-03

palekyunn-04

palekyunn-05

palekyunn-06

palekyunn-07

palekyunn-08

Myanmar Pearl