ဦးတည်ချက်

မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ ဦးတည်ချက်

မြန်မာ့ပုလဲ ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းသည် နှစ်စဉ်စီမံကိန်းများ အကောင် အထည်ဖော်နိုင်ရန် အောက်ပါအတိုင်း ဦးတည်ချက်များ ချမှတ်ထားရှိပါသည်-

(က) ပုလဲထုတ်လုပ်မှု ကဏ္ဍအနေဖြင့်အရည်အသွေးများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သုတေသနလုပ်ငန်းများကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ အရေအတွက် ထက်အရည်အချင်းကို အလေထားဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ)သုတေသနပြုလုပ်ခြင်းမှရရှိလာသော ရလဒ်ကောင်းများကို ကုမ္ပဏီများသို့ ဖြန့်ဝေပေး ခြင်းဖြင့်ကုမ္ပဏီများ၏ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍကိုတိုးတက်စေပြီး ပုလဲကောင်းများထွက်ရှိလာ စေရန်ဦးတည်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ပုလဲမွေးစခန်းများ

(က)  မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပုလဲမွေးမြူရေးစခန်း(၈)ခုရှိပါသည်။

အဆိုပါစခန်းအားလုံးသည် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းတွင်တည်ရှိပါသည်။ ၄င်းတို့မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

(၁)    ပုလဲကျွန်းပုလဲမွေးမြူရေးစခန်း (ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်)
(၂)    မလိကျွန်းပုလဲမွေးမြူရေးစခန်း (ပုလောမြို့နယ်)
(၃)    မြန်မာတာဆာကီဖက်စပ်ပုလဲမွေးမြူရေးစခန်း (ကျွန်းစုမြို့နယ်)
(၄)    မြန်မာအတ္တလန်တစ်ဖက်စပ်ပုလဲမွေးမြူရေးစခန်း (ကျွန်းစုမြို့နယ်)
(၅)    မြန်မာအန်ဒါမန်ပါးလ် ဖက်စပ်ပုလဲမွေးမြူရေးစခန်း (ကော့သောင်းမြို့နယ်)
(၆)    Belpearl Myanmar ဖက်စပ်ပုလဲမွေးမြူရေးစခန်း (ကော့သောင်းမြို့နယ်)
(၇)    အရှေ့တိုင်းပုလဲဖက်စပ်ပုလဲမွေးမြူရေးစခန်း (ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်)
(၈)    နီနိုပါးလ်ဖက်စပ်ပုလဲမွေးမြူရေးစခန်း (ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်) 

 

 

Myanmar Pearl