မြန်မာ့ပုလဲနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော ပြည်တွင်းပုလဲထုတ်လုပ်ရေးကျွန်းစခန်းများ

(၁)    အရှေ့တိုင်းပုလဲဖက်စပ်ပုလဲမွေးမြူရေးစခန်း

orient-pearl-island

(၂)    နီနိုပါးလ်ဖက်စပ်ပုလဲမွေးမြူရေးစခန်း

 niino

Myanmar Pearl