ပြပွဲဆိုင်ရာ သတင်းများ

မြန်မာ့ပုလဲအထူးရောင်းချပွဲ
(၂၂.၇.၂၀၁၅ - ၂၄.၇.၂၀၁၅)
မဏိရတနာကျောက်စိမ်းခန်းမ
နေပြည်တော်

Download Tender Lists

Myanmar Pearl