ပုလဲတစ်လုံး၏ တန်ဖိုးကိုဖြစ်စေသောအချက်များ

ပုလဲတစ်လုံးအား   တန်ဖိုးသတ်မှတ်ရာတွင်  အောက်ပါအချက်(၇)ချက်အားအခြေခံထား၍     ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်-

(၁)   ပွင့်ရည်(အရည်အသွေး) (Lustre)
(၂)   ပုလဲမျက်နှာပြင်ချောမွေ့ပြေပြစ်မှု(Surface Quality)
(၃)   ပုလဲသားအလွှာ၏ အထူအပါး (Nacre Quality)
(၄)   အရွယ်အစား(Size)
(၅)   ပုံသဏ္ဍာန်(Shape)
(၆)   အရောင် (Colour)
(၇)   တူညီလိုက်ဖက်မှု(Matching)

Myanmar Pearl