မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း (၅၄)နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနား မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

(ရန်ကုန်ရုံးခွဲ - ၁၆.၈.၂၀၁၇)

yangon-01

yangon-02

yangon-03

yangon-04

Myanmar Pearl