မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း (၅၄)နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနား မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

(မြိတ်ရုံးခွဲ - ၁၆.၈.၂၀၁၇)

myeik-01

myeik-02

myeik-03

myeik-04

myeik-05

Myanmar Pearl